Loading color scheme

Hospodářská komora Praha 1.

Historie Hospodářské komory sahá až do středověku. Hospodářská komora České republiky je jediným zákonným zástupcem podnikatelů v ČR a současně nejvýznamnějším reprezentantem podnikatelské sféry u nás. Sdružuje více než 16 000 členů. Hospodářskou komoru naleznete v každém kraji, ve více než sedmdesáti městech ČR.

 

Hospodářská komora ČR vznikla logicky v roce 1993 po založení samostatné České republiky, její historie ovšem sahá mnohem dál. Úzce navazuje na činnost nejen předválečných obchodních, průmyslových
a živnostenských komor, živnostenských spolků a dalších samosprávných podnikatelských sdružení, ale její historie je také úzce spjata s historií obchodních komor z doby Rakouska-Uherska. Ty byly zřízeny na základě zákona č. 122 říšského zákoníku z 18. 3. 1850, kdy se postupně ustavily všechny obchodní komory v celém teritoriu Rakouska-Uherska. Na území českého státu se jednalo o brněnskou, pražskou, českobudějovickou, plzeňskou, chebskou, olomouckou, libereckou a opavskou obchodní komoru.
V živnostenské části se potom komora hlásí dokonce k historickému odkazu středověkých cechů, jejichž kořeny sahají až do 14. století, do období vlády Karla IV., i období staršího. Tehdy v městech českého království začaly vznikat první cechy sdružující a zastupující zájmy jednotlivých řemeslných profesí. Svůj vlastní cech měli zedníci, kameníci, krejčí, obuvníci, koláři, platnéři či hrnčíři. Právě ochrana a zastupování zájmů řemeslných živností spojuje někdejší cechy s dnešní hospodářskou komorou. Novodobé cechy jsou součástí komory.
Posláním Hospodářské komory je vytvářet příležitosti pro podnikání, prosazovat a podporovat opatření, která přispívají k rozvoji podnikání v ČR a tím i k celkové ekonomické stabilitě státu. Hospodářská komora hájí zájmy podnikatelů ze všech oborů a ze všech regionů s výjimkou oblasti zemědělství, potravinářství a lesnictví (tuto činnost vykonává Agrární komora ČR).
Hospodářská komora každý rok formuluje Akční plán Hospodářské komory ČR, jenž představuje souhrn klíčových opatření, která jsou vedením komory prosazována ve vztahu ke státní správě a samosprávě. Reflektuje zájmy členské základny pro zlepšení podmínek podnikatelského prostředí.
Komory v regionech poskytují podporu podnikatelům zejména poradenskými a konzultačními službami v otázkách spojených s podnikatelskou činností, vydáváním ověřených výpisů vybraných agend státní správy, podporou vzdělávání, pomocí při vstupu na zahraniční trhy apod.
Členem komory se může stát každá právnická osoba nebo fyzická osoba, ať už zapsaná či nezapsaná v obchodním rejstříku, vlastnící živnostenské oprávnění. Sídlo podnikání musí být v ČR. Členem se podnikatel může stát prostřednictvím okresní nebo regionální komory nebo začleněného živnostenského společenstva.

 

Jedna z nejsilnějších komor sídlí v centru Prahy

Pokud sídlíte či podnikáte v centru Prahy, je vaší domovskou komorou Hospodářská komora Praha 1. Jde o jednu z nejsilnějších okresních komor vůbec, která sdružuje téměř 500 podnikajících subjektů se sídlem nebo podnikatelským zájmem na území Prahy 1.

Specifickými členy jsou vlastníci domů a nemovitostí, jejichž zájmem je co nejpříznivější prostředí, které jim umožní získat bonitní a stabilní nájemce.
Hospodářská komora Praha 1 vedle klasických činností, jakými jsou ochrana a podpora zájmů svých členů s cílem usnadňovat jejich podnikání, komunikace se samosprávami a úřady s rozhodovací působností na území Prahy, zprostředkovávání informací, pořádání akcí či konzultační a poradenská činnost, naplňuje rovněž poslání spjaté s lokalitou své působnosti.
Usiluje totiž o to, aby Praha 1 dále neztrácela postavení hospodářského, ekonomického a obchodního centra Prahy a České republiky. Podporuje proto podnikatelské aktivity, které napomáhají zvyšování standardu Prahy 1 jako centra moderního evropského města v souladu s historickou tradicí jeho utváření a změn a usiluje o eliminaci negativních dopadů podnikatelských aktivit na obyvatele Městské části Praha 1 a maximální harmonizaci jejich soužití na jejím území.
Pokud se chcete o Hospodářské komoře Praha 1 dozvědět více, nebo do ní přímo vstoupit, její kancelář najdete ve Vodičkově ulici 32. Více informací můžete nalézt rovněž na www.hkpraha1.cz. Zde najdete i kontakty a přihlašovací formulář.

 

AKTUÁLNÍ ČÍSLO

Naši partneři

komora clen

Audi

smart 270x371 02

Paliy

Banner LaVino

Banner cafedock

Banner cafedock2

onix

Banner felixir

Banner lexus

Banner Lazne

Banner reviderm

Banner napoleon