Loading color scheme

Hačatur Mkrtčjan

Inženýr-vynálezce, doktor filozofie přírodní medicíny, autor patentů a výzkumných článků, podnikatel, prezident mezinárodní společnosti Diacom Technology, držitel mezinárodní ochranné známky Diacom
a mnoha dalších, prezident klubu amerického fotbalu Rytíři Diacom.
Jako první v Rusku pro svou obchodní společnost získal status „Obchodní a výstavní komplex“.
Bylo mu uděleno státní vyznamenání Ruské federace „Na památku 850. výročí Moskvy“.
Hačatur Davidoviř Mkrtčjan – inženýr rádiové elektroniky, počítačových technologií a elektronických systémů, vynálezce, autor návrhu cyklotronového řídicího systému v Jerevanském fyzikálním
ústavu A. I. Alichanjana, majitel patentu na metodu záznamu oscilací nízkoproudých elektromagnetických polí (lze použít pro včasnou diagnostiku onemocnění na buněčné úrovni) a rovněž patentu na systém řízené modulace světelného záření v infračerveném a UV rozsahu pomocí plynové výbojky, určený pro terapeutické působení (může být alternativou při léčbě koronavirové infekce, která vyvolala celosvětovou pandemii).

 

„Budoucnost nelze předvídat, ale lze ji vynalézt, protože i jeden člověk dokáže změnit historii.“
H. D. Mkrtčjan

Vytváření budoucnosti

Hačatur Mkrtčjan se narodil 17. března 1972 v malém městečku Hrazdan (Arménie) v rodině inženýrů. Už v raném dětství projevoval zájem o širokou škálu oborů, včetně fyziky a chemie, umění, studia jazyků, psychologie, kultury různých národů a dějin náboženství, stejně jako astronomie, alternativní medicíny, nejnovějších technologií a elektronických inovací.
Nazývali ho zázračným dítětem. Látka probíraná ve škole mu nikdy nestačila a vždy se snažil naučit víc. Doma měl vlastní laboratoř, kde se zabýval různými experimenty v oblasti fyziky a chemie. Měl rád fotografii, rádiovou elektroniku a mnoho dalších věcí. To vše pro něj bylo velmi zajímavé a poutavé.
V letech 1988–1989 Hačatur studoval na oddělení mluveného projevu ve studiu Armkoncert a absolvoval školení pod vedením lidového umělce Arménie Rafaela Kotanjyana.
Hovoří pěti jazyky: rusky, arménsky, česky, španělsky a anglicky.
Mkrtčjan má několik vysokoškolských vzdělání. Vystudoval Jerevanskou střední průmyslovou školu (nyní má tato škola statut vysoké školy) ve specializaci programátor seřizovač ES EVM. Studoval taktéž jurisprudenci na Univerzitě Rossinského v Krasnodaru a na Open University of Advanced Sciences (OUAS), v oborech přírodní medicína a biorezonanční medicína (distanční studium), což mu umožnilo získat neakademický titul doktora věd.
V letech 1988–1989 se Hačatur, jako člen výzkumné skupiny Jerevanského fyzikálního ústavu A. I. Alichanjana, podílel na vývoji řídicích systémů pro jaderné reaktory.
Hačatur Mkrtčjan má bohaté zkušenosti a úspěšnou kariéru.
Byl ředitelem různých podniků, například malého podniku Kosmos, který se zabýval organizací kabelové televize, Slovo i Dělo s.r.o., Loral s.r.o., Auto Expert Servis s.r.o. Dále byl hlavním inženýrem společnosti Diacom a od roku 2008 je podnikatelem, jehož hlavní činností je vývoj, výroba, údržba a servis elektronických zařízení a přístrojů pro domácnost, medicínu a průmysl, s vlastní výrobní základnou.
V Rusku založil v roce 2005 svou první společnost pro výrobu zařízení pracujících na jeho vlastní technologii. A již v roce 2008 začal organizovat výrobu v České republice. Od té doby v Česku žije a pracuje.
Hačatur zdolal překážky, které mu v průběhu 7 let bránily ve sloučení se svou rodinou, protože z různých nesmyslných důvodů jeho manželce Natalii a dětem, Kristině a Davidovi, nebylo uděleno povolení k pobytu v ČR.
Manželka vytrvale snášela všechny nepříjemnosti spojené s odloučením a neustále podporovala svého manžela v těžkých chvílích. Jako osoba, která má 4 vysokoškolská vzdělání, dovedně podporovala rodinu během dlouhých měsíců, kdy nemohli být spolu, a posilovala víru svého manžela a dětí v úspěšné ukončení tak neočekávaného odloučení. V současné době rodina společně plánuje budoucnost,
děti dálkově studují na českém gymnáziu.
Souběžně se studiem na gymnáziu se děti učí základy programování a 3D modelování. David úspěšně zvládl základy programovacích jazyků C, C# a C++. To mu pomohlo zahájit projekt pro společnost svého otce a v budoucnu bude jeho program součástí softwarových produktů Diacom Technology. Kristina má ráda 3D modelování a plánuje také realizovat svou tvorbu ve společnosti svého otce. Děti se vyznačují vysokou úrovní erudice, mimořádným myšlením a samozřejmě laskavostí. Jak se říká: vzdělaní rodiče – úspěšné děti!
Natalia aktivně podporuje svého manžela ve všech jeho vývojích a inovacích a je spoluautorkou patentů. Pro Hačatura je nesmírně důležité získat cenné rady od své ženy a vyslechnout si její názory. Koneckonců, bez podpory milovaného člověka a jeho víry v úspěch by sotva bylo možné dosáhnout takových výšek. Je to nepostradatelný přínos pro rozvoj společnosti Diacom Technology.
Podle jeho přátel a kolegů je Hačatur Davidovič jedinečným vůdcem. Jeho hlavním povoláním je tvorba ve prospěch lidstva, protože nejdůležitější věcí v jeho životě je pomáhat ostatním.
Hačatur Mkrtčjan se neustále snaží pracovat na vývoji nových metod, přístupů a inovací ve výrobě. Jako vedoucí společnosti má důležitou schopnost vyhodnocovat všechny pracovní situace a faktory, které je ovlivňují a předpovídat možné problémy. Vždy rychlostí blesku analyzuje informace, protože je pro něj nesmírně důležité zachytit podstatu všeho, co se děje uvnitř organizace. Když je v časové tísni, dokáže se rychle rozhodovat. Úspěch společnosti Diacom Technology spočívá ve schopnosti vedoucího provádět multitasking. Jako vůdce je Mkrtčjan schopen provádět několik procesů paralelně a zároveň zachovat kvalitu práce.
Hačatur Davidovič dokáže propojit a shromáždit lidi se společnými cíli. Na základě znalosti psychologie a správné interakce s lidmi může v týmu vytvořit přátelskou atmosféru. Hačatur Mkrtčjan, jako vedoucí Diacom Technology, je příkladem pro všechny zaměstnance, protože sám splňuje požadavky, které vyžaduje po svém týmu. Má vysoké morální zásady, což vede k důvěře a respektu ze strany týmu Diacom Technology a obchodních partnerů.
Hačatur Mkrtčjan je autorem dvou výzkumných článků publikovaných v časopise Science and World.
Mkrtčjan je držitelem patentů na své technologie. Všechny produkty Diacom Technology se zakládají na jeho vlastních technologiích, přičemž některé z nich již mají patenty a některé jsou stále v procesu registrace. Generální ředitel společnosti však již více než 16 let hledá způsoby, jak uplatnit své znalosti a zkušenosti ve prospěch lidstva. Dnes zařízení Diacom pomáhají mnoha lidem po celém světě řešit problémy, které ovlivňují jejich životy a zdraví. Aby bylo zajištěno, že tomu tak bude i nadále, tým Diacom Technology neustále pracuje na vytváření nových řešení a vylepšování těch stávajících.
V současné době se hlavní sídlo společnosti nachází v Neratovicích, v České republice.

 

AKTUÁLNÍ ČÍSLO

Naši partneři

komora clen

Audi

smart 270x371 02

Paliy

Banner LaVino

Banner cafedock

Banner cafedock2

onix

Banner felixir

Banner lexus

Banner Lazne

Banner reviderm

Banner napoleon