Loading color scheme

Hačatur Mkrtčjan

Inženýr-vynálezce, doktor filozofie přírodní medicíny, autor patentů a výzkumných článků, podnikatel, prezident mezinárodní společnosti Diacom Technology, držitel mezinárodní ochranné známky Diacom
a mnoha dalších, prezident klubu amerického fotbalu Rytíři Diacom.
Jako první v Rusku pro svou obchodní společnost získal status „Obchodní a výstavní komplex“.
Bylo mu uděleno státní vyznamenání Ruské federace „Na památku 850. výročí Moskvy“.
Hačatur Davidoviř Mkrtčjan – inženýr rádiové elektroniky, počítačových technologií a elektronických systémů, vynálezce, autor návrhu cyklotronového řídicího systému v Jerevanském fyzikálním
ústavu A. I. Alichanjana, majitel patentu na metodu záznamu oscilací nízkoproudých elektromagnetických polí (lze použít pro včasnou diagnostiku onemocnění na buněčné úrovni) a rovněž patentu na systém řízené modulace světelného záření v infračerveném a UV rozsahu pomocí plynové výbojky, určený pro terapeutické působení (může být alternativou při léčbě koronavirové infekce, která vyvolala celosvětovou pandemii).

 

„Budoucnost nelze předvídat, ale lze ji vynalézt, protože i jeden člověk dokáže změnit historii.“
H. D. Mkrtčjan

Vytváření budoucnosti

Hačatur Mkrtčjan se narodil 17. března 1972 v malém městečku Hrazdan (Arménie) v rodině inženýrů. Už v raném dětství projevoval zájem o širokou škálu oborů, včetně fyziky a chemie, umění, studia jazyků, psychologie, kultury různých národů a dějin náboženství, stejně jako astronomie, alternativní medicíny, nejnovějších technologií a elektronických inovací.
Nazývali ho zázračným dítětem. Látka probíraná ve škole mu nikdy nestačila a vždy se snažil naučit víc. Doma měl vlastní laboratoř, kde se zabýval různými experimenty v oblasti fyziky a chemie. Měl rád fotografii, rádiovou elektroniku a mnoho dalších věcí. To vše pro něj bylo velmi zajímavé a poutavé.
V letech 1988–1989 Hačatur studoval na oddělení mluveného projevu ve studiu Armkoncert a absolvoval školení pod vedením lidového umělce Arménie Rafaela Kotanjyana.
Hovoří pěti jazyky: rusky, arménsky, česky, španělsky a anglicky.
Mkrtčjan má několik vysokoškolských vzdělání. Vystudoval Jerevanskou střední průmyslovou školu (nyní má tato škola statut vysoké školy) ve specializaci programátor seřizovač ES EVM. Studoval taktéž jurisprudenci na Univerzitě Rossinského v Krasnodaru a na Open University of Advanced Sciences (OUAS), v oborech přírodní medicína a biorezonanční medicína (distanční studium), což mu umožnilo získat neakademický titul doktora věd.
V letech 1988–1989 se Hačatur, jako člen výzkumné skupiny Jerevanského fyzikálního ústavu A. I. Alichanjana, podílel na vývoji řídicích systémů pro jaderné reaktory.
Hačatur Mkrtčjan má bohaté zkušenosti a úspěšnou kariéru.
Byl ředitelem různých podniků, například malého podniku Kosmos, který se zabýval organizací kabelové televize, Slovo i Dělo s.r.o., Loral s.r.o., Auto Expert Servis s.r.o. Dále byl hlavním inženýrem společnosti Diacom a od roku 2008 je podnikatelem, jehož hlavní činností je vývoj, výroba, údržba a servis elektronických zařízení a přístrojů pro domácnost, medicínu a průmysl, s vlastní výrobní základnou.
V Rusku založil v roce 2005 svou první společnost pro výrobu zařízení pracujících na jeho vlastní technologii. A již v roce 2008 začal organizovat výrobu v České republice. Od té doby v Česku žije a pracuje.
Hačatur zdolal překážky, které mu v průběhu 7 let bránily ve sloučení se svou rodinou, protože z různých nesmyslných důvodů jeho manželce Natalii a dětem, Kristině a Davidovi, nebylo uděleno povolení k pobytu v ČR.
Manželka vytrvale snášela všechny nepříjemnosti spojené s odloučením a neustále podporovala svého manžela v těžkých chvílích. Jako osoba, která má 4 vysokoškolská vzdělání, dovedně podporovala rodinu během dlouhých měsíců, kdy nemohli být spolu, a posilovala víru svého manžela a dětí v úspěšné ukončení tak neočekávaného odloučení. V současné době rodina společně plánuje budoucnost,
děti dálkově studují na českém gymnáziu.
Souběžně se studiem na gymnáziu se děti učí základy programování a 3D modelování. David úspěšně zvládl základy programovacích jazyků C, C# a C++. To mu pomohlo zahájit projekt pro společnost svého otce a v budoucnu bude jeho program součástí softwarových produktů Diacom Technology. Kristina má ráda 3D modelování a plánuje také realizovat svou tvorbu ve společnosti svého otce. Děti se vyznačují vysokou úrovní erudice, mimořádným myšlením a samozřejmě laskavostí. Jak se říká: vzdělaní rodiče – úspěšné děti!
Natalia aktivně podporuje svého manžela ve všech jeho vývojích a inovacích a je spoluautorkou patentů. Pro Hačatura je nesmírně důležité získat cenné rady od své ženy a vyslechnout si její názory. Koneckonců, bez podpory milovaného člověka a jeho víry v úspěch by sotva bylo možné dosáhnout takových výšek. Je to nepostradatelný přínos pro rozvoj společnosti Diacom Technology.
Podle jeho přátel a kolegů je Hačatur Davidovič jedinečným vůdcem. Jeho hlavním povoláním je tvorba ve prospěch lidstva, protože nejdůležitější věcí v jeho životě je pomáhat ostatním.
Hačatur Mkrtčjan se neustále snaží pracovat na vývoji nových metod, přístupů a inovací ve výrobě. Jako vedoucí společnosti má důležitou schopnost vyhodnocovat všechny pracovní situace a faktory, které je ovlivňují a předpovídat možné problémy. Vždy rychlostí blesku analyzuje informace, protože je pro něj nesmírně důležité zachytit podstatu všeho, co se děje uvnitř organizace. Když je v časové tísni, dokáže se rychle rozhodovat. Úspěch společnosti Diacom Technology spočívá ve schopnosti vedoucího provádět multitasking. Jako vůdce je Mkrtčjan schopen provádět několik procesů paralelně a zároveň zachovat kvalitu práce.
Hačatur Davidovič dokáže propojit a shromáždit lidi se společnými cíli. Na základě znalosti psychologie a správné interakce s lidmi může v týmu vytvořit přátelskou atmosféru. Hačatur Mkrtčjan, jako vedoucí Diacom Technology, je příkladem pro všechny zaměstnance, protože sám splňuje požadavky, které vyžaduje po svém týmu. Má vysoké morální zásady, což vede k důvěře a respektu ze strany týmu Diacom Technology a obchodních partnerů.
Hačatur Mkrtčjan je autorem dvou výzkumných článků publikovaných v časopise Science and World.
Mkrtčjan je držitelem patentů na své technologie. Všechny produkty Diacom Technology se zakládají na jeho vlastních technologiích, přičemž některé z nich již mají patenty a některé jsou stále v procesu registrace. Generální ředitel společnosti však již více než 16 let hledá způsoby, jak uplatnit své znalosti a zkušenosti ve prospěch lidstva. Dnes zařízení Diacom pomáhají mnoha lidem po celém světě řešit problémy, které ovlivňují jejich životy a zdraví. Aby bylo zajištěno, že tomu tak bude i nadále, tým Diacom Technology neustále pracuje na vytváření nových řešení a vylepšování těch stávajících.
V současné době se hlavní sídlo společnosti nachází v Neratovicích, v České republice.

 

AKTUÁLNÍ ČÍSLO

Naši partneři

komora clen

PBP banner

Audi

smart 270x371 02

Paliy

Banner LaVino

Dali

Banner cafedock

Banner cafedock2

onix

Banner felixir

Banner lexus

Banner FF

Banner Lazne

Banner reviderm

Banner napoleon