Loading color scheme

Martina Geroltová

Privátní poradce

„Důvěra a pravidelná péče o klienta je pro nás prioritou.“
Martina Geroltová je zkušeným privátním bankéřem s prokazatelnou historií v bankovním sektoru. Svou odbornost a přístup ze světa velkých bank přináší do nezávislého finančního poradenství. Ví, že vybudovat bohatství vyžaduje nejen tvrdou dřinu, ale také spoustu času, disciplíny a správných rozhodnutí. Vždy staví na aktuálních trendech v oblasti investování i ochrany majetku a společně s týmem profesionálů přináší svým klientům zisk v každém období.

“Trust and regular client care is our priority.”
Martina Geroltová is an experienced private banker with a proven track record in the banking sector. She brings her expertise and access from the world of big banks to independent financial consultancy. Marina knows that building wealth requires not only hard work, but also a lot of time, discipline and good decisions. She always builds on the latest trends in investing, asset protection and, together with her team of professionals, brings profits to her clients every season.

„Доверие и постоянная забота являются для нас приоритетом“.
Мартина Геролтова – квалифицированный частный банкир с подтверждённым опытом работы в банковском секторе. Мартина применяет свою экспертность и подход, используемый в мире крупных банков, в сфере независимого финансового консультирования. Она знает, что создание богатства требует не только упорного труда, но и много времени, дисциплины и принятия правильных решений. Она всегда опирается на последние тенденции в области инвестирования, защиты активов и, вместе со своей командой профессионалов, приносит своим клиентам прибыль в любом периоде.

Tel.: +420 774 121 010
martina.gerolt@gmail.com
www.minefi.cz

AKTUÁLNÍ ČÍSLO

Naši partneři

komora clen

Audi

smart 270x371 02

Paliy

Banner LaVino

Banner cafedock

Banner cafedock2

onix

Banner felixir

Banner lexus

Banner Lazne

Banner reviderm

Banner napoleon