Loading color scheme

Mgr. Michaela Vágnerová

Koučka „osobností“

Při osobním setkání s Michaelou na vás dýchne klid, harmonie a porozumění. Cítíte se „tak nějak lépe“. I to bude jeden z důvodů, proč patří mezi vyhledávané koučky.

Proč koučka „osobností“?
Odpověď je jednoduchá. Protože pro mě, je každý člověk osobností. Mnoho z nás, má tendenci vidět se někdy v horším světle a ubírat si kredit. Já na svých sezeních lidem ukazuji, že nikdo není víc ani míň, že každý je unikátní osobnost. 

Koučování se věnujete řadu let, máte odkoučováno několik tisíc hodin, jste držitelkou mezinárodní akreditace EMCC, proto má otázka je směřována zpět – jaký byl váš začátek, vzpomenete si na silné momenty? 
Určitě, vidím to jako dnes. Když jsem poprvé vstoupila na cestu koučování, nebyla jsem si plně vědoma síly transformace, která mě čeká. Moje začátky byly plné výzev a nejistot, ale každý krok na této cestě mě posouval dál směrem k mému skutečnému poslání.

Jak jste hledala svoji cestu v koučování? 
Můj vstup do světa koučování byl poháněn touhou pomáhat lidem a dosáhnout jejich plného potenciálu a spokojenosti. Sama jsem absolvovala několik koučovacích sezení, abych věděla, co vše může koučování nabídnout, a uvědomila si, co můžu získat a zda má opravdu takové dopady, jak se říká. A byla jsem překvapena, jak moc toho může přinést. Ovšem za předpokladu, že chceme, nikoli, že nás někdo do koučování posílá „opravit / přeladit“. Na začátku jsem využívala výhradně metody, jako např. model GROW, SWOT analýzu, metodu SMART, ale brzy jsem cítila, že je potřeba využívat ještě další a hlubší přístupy, takže jsem se začala soustředit také na přítomný okamžik zaměřený na všímavost, vnímání aktuálních potřeb, variabilitu úhlů pohledů a zakomponování work-life balance jako součásti životního stylu.


Rozumím, tak chvilku zůstaňme u tématu work-life balance, které přichází stále více do popředí. Vnímáte i vy jeho důležitost a proč? 
Ano, vnímám obrovskou důležitost témat týkajících se udržení pracovní a životní rovnováhy. Obzvlášť v dnešní době, kdy je tempo života opět neúprosné (po COVIDu) a nároky na pracovní výkon vysoké. Takže zachování rovnováhy se stává klíčovým faktorem pro celkové osobní i profesní blaho. Pracovní prostředí a společenská očekávání někdy vytvářejí tlak na neustálou dostupnost. To však může vést k vyhoření, stresu a obecně negativnímu vlivu na fyzické i duševní zdraví jednotlivce. Právě proto udržení work-life balance není pouze otázkou efektivity práce, ale také zásadním prvkem pro celkovou životní spokojenost. Klienti, se kterými pracuji, často vyjadřují potřebu najít rovnováhu. A vždy, když se to daří, přináší to nejen šťastnější a spokojenější klienty, ale také pozitivní dopad na pracovní prostředí. V některých firmách tuto realitu již pochopili a snaží se najít způsob, jak udržovat své kolegy a kolegyně v psychické pohodě. V tomto kontextu koučování usiluje o integrovaný přístup k životu, kde se klienti učí chápat své potřeby, hodnoty a cíle.


Může koučování pomoci klientům předcházet stresu a budovat odolnost vůči náročným situacím? 
Ano, může, protože identifikuje potencionální stresory, pomáhá klientům rozvíjet strategie pro řízení stresu a podporuje budování emocionální odolnosti. Zajisté je důležité zjistit, o jak zásadní stres se jedná, odkud přichází, jak s ním klient nakládá, tedy zjistit více podrobností. A nastartovat preventivní nástroje pro udržení psychické pohody. 


Zmínila jste všímavost (mindfulness), jakým způsobem ji zapojujete ve svých sezeních s klienty? 
Koučování obecně podporuje uvědomění přítomnosti a já ji zároveň zapojuji do všímavosti. Tímto způsobem se klienti učí otevřeně přijímat a reagovat na každodenní výzvy s větším klidem a soustředěním. V mých sezeních tomu věnujeme větší pozornost, neboť tím dochází k sebepoznání a porozumění určitých postojů, ke kterým si klienti díky této technice dojdou.

 
Je „všímavost“ o překračování hranic? 
Sama za sebe mohu říci, že během svého koučovacího putování jsem objevila svět všímavosti, který mi otevřel další obzory. Musím upřímně přiznat, že tato technika mě zaujala svou schopností přenést do mé praxe ještě větší rozměr. Začala jsem zkoumat, jak může být propojena do každodenního života a jak může posilovat vědomé rozhodování. A přínosy jsou úžasné, je to sice kus cesty, který nelze předběhnout, ale rozhodně za to stojí.


Čeho si vážíte na své profesi? 
Nesnadná otázka, protože je toho mnoho, čeho si vážím a co mi přináší radost a naplnění. Je to především možnost být svědkem osobní transformace a růstu klientů. Když vidím, jak objevují svůj potenciál, dosahují svých cílů a nacházejí smysl v tom, co dělají, je to pro mě nesmírně motivující. Je to také budování důvěry a otevřenost vztahu s klientem, což vnímám jako zásadní prvek úspěšného koučování. Vážím si také možnosti vytvářet bezpečné a respektující prostředí, kde může klient sdílet své myšlenky, pocity a cíle bez jakéhokoli hodnocení. Vážím si i jedinečnosti každého sezení, protože každý klient má své výzvy, potřeby a cíle… svůj vlastní životní příběh. Tato rozmanitost mě udržuje v obraze a vede mě k neustálému učení. To, že mohu vnímat otázky jako mocný nástroj pro podporu klientova myšlení, reflexe, a především hledání vlastních odpovědí. Schopnost klást správné otázky pro podněcování hlubšího porozumění. Ale také mě tato profese vede k neustálému osobnímu rozvoji. Pravidelné supervize, vzdělávání a spolupráce s členskou komunitou EMCC Czechia & Slovakia mi pomáhají udržovat a stále zlepšovat dovednosti. Naplňuje mě, když klienti zažijí „aha“ moment, kdy si uvědomí něco nového nebo objeví jinou perspektivu, to je pro mě skutečná odměna. Právě tyto okamžiky, které se dějí, ukazují na hloubku porozumění a za to jsem obzvláště vděčná. 


Jste neustále usměvavá a rozdáváte příjemnou náladu kolem sebe, prozradíte nám, jak na to? 
Je to o životním přístupu, který jsem si vytvořila. A pozvala do svého života čtyři věrné přátele. Mezi ně patří: respekt, laskavost, odpuštění a láska. Naučila jsem se ve svém životě uplatňovat respekt nejen k sobě, ale i k druhým, protože tím otvírám brány vzájemného porozumění a hluboké uznání jedinečnosti každého člověka. Laskavost mi do života přináší jemný déšť, který dokonale zvláčňuje tvrdé půdy života. Není to jen slovo, ale je to stav mysli, který mě spojuje a nese mě přes náročné chvíle. Odpuštění je lék, který zbavuje naše duše tíhy zklamání. Není to snadné, ale přínosy do života jsou nepopsatelné. A to, co vše zastřešuje, je láska, která je důležitá nejen pro mě osobně, ale také pro moji profesi… mít ráda lidi.

 

Ostrovní 30, Praha 1 – Nové MěstoOstrovní 30,
Praha 1 – Nové Město
Tel.: +420 602 760 847
www.michaelavagnerova.cz

AKTUÁLNÍ ČÍSLO

Naši partneři

komora clen

Audi

smart 270x371 02

Paliy

Banner LaVino

Banner cafedock

Banner cafedock2

onix

Banner felixir

Banner lexus

Banner Lazne

Banner reviderm

Banner napoleon